Chọn Giải Pháp Phù Hợp Nhu Cầu Của Bạn

Thanh Nhạc Chuyên Sâu

Kỹ Năng Xây Dựng Cột Hơi Và Vị Trí Âm Thanh, Kỹ Năng Hát Hay Và Tình Cảm Các Ca Khúc Yêu Thích, Kỹ Năng Thoát Âm Thanh Và Mở Rộng Quãng Giọng

Phát Triển Tài Năng - Dưới 18 Tuổi

Silver - Làm Quen, Gold - Đồng Hành, Diamond - Tôi Luyện, Premium - Phát Triển

Phát Triển Đam Mê - Trên 18 Tuổi

Silver - Làm Quen, Gold - Đồng Hành, Diamond - Bức Phá, Premium - Thành Đạt

Thanh Nhạc Kỷ Niệm

Học Hát 1 Bài Hát Kỷ Niệm, Thu Âm Ca khúc Đã Học, Quay Video - MV
Call me !!